เรียนต่อ...ที่ไหนดี ? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 043 - 512924 , Email : ret1@obec.go.th
รวมลิงค์ที่น่าสนใจของ การศึกษา
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
  
+ เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ. +
   
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
      
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
   
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 
 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๒ [ดูรายละเอียด]
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) ในหมาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ [ดูรายละเอียด]
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ [ดูรายละเอียด]
 
 
Google
Search WWW Search www.roiet1.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043 - 512924 โทรสาร 043-514014 E-Mail : ret1@obec.go.th