ubonsoiudom

ข้อมูลสมาชิก ubonsoiudom
ชื่อสมาชิกในระบบ ubonsoiudom
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ ubonsoiudom
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.อุบล สร้อยอุดม
ตำแหน่ง
ครูธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ข่าว 24/06/16
2 แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 18/01/16
3 แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 18/01/16
4 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ข่าว 10/08/15
รูปภาพ