took

ข้อมูลสมาชิก took
ชื่อสมาชิกในระบบ took
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ took
ชื่อ - นามสกุล
รัตนาพร
ตำแหน่ง
ไวยเวช
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 06/02/18
2 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อรับประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ข่าว 06/09/17
3 นายประจักร ปวงสุข ข่าว 11/08/15
4 งานไหว้ครู รร.บ้านแจ้งฯ อ.จังหาร ข่าว 11/08/15
รูปภาพ
วีดีโอ
11/ส.ค./15