tipaya7849

ข้อมูลสมาชิก tipaya7849
ชื่อสมาชิกในระบบ tipaya7849
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ tipaya7849
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
tipaya7849
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 รหัสผ่าน B-OBEC ข่าว 02/11/15
2 แบบฟอร์มขอจัดตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าว 21/09/15
3 แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 ข่าว 21/09/15
4 ช่องทางใหม่การบันทึกข้อมูลผลการเรียน Shool Mis ข่าว 17/09/15
5 คู่มือโปรแกรม Schoolmis ข่าว 04/09/15
6 ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ข่าว 25/08/15
7 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ข่าว 19/08/15
8 ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ข่าว 11/08/15
9 ที่อยู่โรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข่าว 13/07/15
10 ขนาดโรงเรียน ข่าว 13/07/15
รูปภาพ