suriyanpor

ข้อมูลสมาชิก suriyanpor
ชื่อสมาชิกในระบบ suriyanpor
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ suriyanpor
ชื่อ - นามสกุล
สุริยันต์ พรมเกตุ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ข่าว 13/05/19
2 การสาธิตการเลือกตั้ง และรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านแคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข่าว 19/03/19
3 การอัฟโหลดยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ทำอย่างไรครับ กระทู้ 02/02/19
4 นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ ข่าว 07/12/18
5 นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ ข่าว 07/12/18
6 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ข่าว 26/11/18
7 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ข่าว 19/01/18
8 การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ข่าว 07/03/16
9 การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านงูเหลือม ข่าว 25/02/16
10 คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ข่าว 11/02/16
รูปภาพ