supervisor

ข้อมูลสมาชิก supervisor
ชื่อสมาชิกในระบบ supervisor
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ supervisor
ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 สรุปเนื้อหา และชุดข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ ONET ปี 2558 (สาระที่ 4-5) หนังสือราชการ 20/02/16
2 การเปิดชั้นเรียน Open Class ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study& Open Approach) ข่าว 13/02/16
3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพื้นที่การศึก ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือราชการ 10/02/16
4 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าว 07/02/16
5 การท่องสูตรคูณ 100% หนังสือราชการ 13/01/16
6 VTR งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน(สุรินทร์) 2558 ร้อยเอ็ด เขต 1 ข่าว 07/01/16
7 แบบฝึกการเขียนสูตรคูณ แม่ 2-12 เป็นรายบุคคล (แบบประเมินรายบุคคล) หนังสือราชการ 05/01/16
8 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร งานวิจัยเรื่อง MERS Model รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 บล็อก 04/12/15
9 ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ (Games and Drills) เพื่อพัฒนา ผลการเรียนรู้เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บล็อก 04/12/15
10 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค หนังสือราชการ 03/12/15
รูปภาพ
วีดีโอ
07/ม.ค./16
20/พ.ย./15
15/พ.ย./15