nuntaporn

ข้อมูลสมาชิก nuntaporn
ชื่อสมาชิกในระบบ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ nuntaporn
ชื่อ - นามสกุล
นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 ประกาศราคาก่อสร้างอาคารเรียน ข่าว 06/08/18
2 ประกาศแจ้งการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ข่าว 06/08/18
3 แผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 ข่าว 06/08/18
4 การประกวดตราสัญลักษณ์ครบ 20 ปี ราชภัฎร้อยเอ็ด ข่าว 06/08/18
5 รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน ข่าว 24/05/18
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างขั่วคราว ข่าว 24/05/18
7 รายงานการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บล็อก 22/05/18
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ข่าว 11/05/18
9 มอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณบัตร ข่าว 27/04/18
10 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บล็อก 25/04/18
รูปภาพ
วีดีโอ
24/พ.ค./18
24/เม.ย./18
30/มี.ค./18
30/มี.ค./18
02/มี.ค./18
16/ก.พ./18
16/ก.พ./18
30/ม.ค./18
18/ม.ค./18
25/ธ.ค./17
30/พ.ย./17
30/พ.ย./17