joppy

ข้อมูลสมาชิก joppy
ชื่อสมาชิกในระบบ joppy
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ joppy
ชื่อ - นามสกุล
นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 ประกาศโรงเรียนบ้านหมูม้น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ข่าว 04/01/16
2 ประกาศเปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2558 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหมูม้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ข่าว 23/12/15
3 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ ข่าว 11/08/15
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) ทดสอบระบบ ข่าว 11/08/15
รูปภาพ
วีดีโอ
11/ส.ค./15