burn

ข้อมูลสมาชิก burn
ชื่อสมาชิกในระบบ burn
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ burn
ชื่อ - นามสกุล
นายพรรษวุฒิ
ตำแหน่ง
ภาระนะที
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ข่าว 17/05/19
2 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ข่าว 17/05/19
3 เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 ข่าว 11/09/17
4 เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 ข่าว 11/09/17
5 นางนราลักษณ์ วงค์วันดี ข่าว 27/01/16
6 กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ข่าว 27/01/16
7 กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ข่าว 27/01/16
8 กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ข่าว 27/01/16
9 โรงเรียนบ้านขามรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข่าว 16/09/15
10 โรงเรียนบ้านหัวโนนร่วมโครงการ "รวมพลชุมชนธวัชบุรีร่วมใจออกกำลลังกาย" ข่าว 14/08/15
รูปภาพ
วีดีโอ
27/ม.ค./16
,
27/ม.ค./16
,
27/ม.ค./16
,
27/ม.ค./16
,
27/ม.ค./16