benja

ข้อมูลสมาชิก benja
ชื่อสมาชิกในระบบ benja
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ benja
ชื่อ - นามสกุล
เบ็ญจาร์ พรมโสภา
ตำแหน่ง
ครูธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 โรงเรียนหัวนางามวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง (ดนตรีไทย) ข่าว 07/04/19
2 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ดนตรีไทย) ข่าว 30/04/18
3 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ดนตรีไทย) ข่าว 30/04/18
4 รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ดนตรีไทย) ข่าว 30/04/18
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บล็อก 05/09/16
6 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป นางสาวรัตตยา มะโน บล็อก 05/09/16
7 นายสลับ สุ่มมาตย์ ข่าว 11/08/15
8 กิจกรรมวันอาเซียนอำเภอจังหาร ข่าว 11/08/15
รูปภาพ
วีดีโอ
11/ส.ค./15