admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
admin
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
11 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด ข่าว 20/11/18
12 สพป. ร้อยเอ็ดเขต 1 จัดกิจกรรมนับถอยหลัง Countdown สู่การทดสอบ o-net NT ร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O- NET : NT to be the first ปี 2561 ข่าว 16/11/18
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 16/11/18
14 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบิดาแห่งฝนหลวง ข่าว 15/11/18
15 ครูดีศรี สพฐ. คุณครูวารีย์ วัฒนสินธุ์ ข่าว 13/11/18
16 ครูดีศรี สพฐ. คุณครูนารี ชมภูวิเศษ ข่าว 13/11/18
17 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ข่าว 13/11/18
18 สรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2561 ข่าว 05/11/18
19 โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ข่าว 05/11/18
20 ทอดผ้าป่ามูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธโร ข่าว 29/10/18
รูปภาพ
วีดีโอ
09/ก.ย./16
08/มี.ค./16
15/ธ.ค./15
24/พ.ย./15
06/พ.ย./15
03/พ.ย./15