admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
admin
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 ดร.สกลตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังเปิดภาคเรียนใหม่ ข่าว 25/05/18
2 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 25/05/18
3 ดร.สกล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังเปิดภาคเรียนใหม่ ข่าว 21/05/18
4 ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจความพร้อมหลังเปิดภาคเรียนใหม่ ข่าว 17/05/18
5 การประชุมระดมความคิดสร้างโรงเรียนยุวเกษตรต้นแบบ ข่าว 16/05/18
6 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ข่าว 10/05/18
7 นายประเสริฐ วรสาร แนะนำบุคลากร 10/05/18
8 นายสุชาติ พุทธลา แนะนำบุคลากร 10/05/18
9 นายบุญถิ่น มหาสาโร แนะนำบุคลากร 10/05/18
10 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ข่าว 10/05/18
รูปภาพ
วีดีโอ
10/พ.ค./18
09/ก.ย./16
08/มี.ค./16
15/ธ.ค./15
24/พ.ย./15
06/พ.ย./15
03/พ.ย./15