admin

ข้อมูลสมาชิก admin
ชื่อสมาชิกในระบบ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ admin
ชื่อ - นามสกุล
admin
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุม เขตตรวจราชการที่ 12 ข่าว 18/07/19
2 พิธีปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้ง ข่าว 18/07/19
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตและประธานเครือข่ายโรงเรียน ข่าว 09/07/19
4 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่และประธานเครือข่ายโรงเรียน ข่าว 09/07/19
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ข่าว 08/07/19
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ข่าว 08/07/19
7 หน่วยพัฒนาที่ 5 ร้อยเอ็ดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งกว่า 400 คน ข่าว 08/07/19
8 รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม ข่าว 06/07/19
9 รายชื่อการอบรมข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง(แบ่งเป็นกลุ่ม) ข่าว 04/07/19
10 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ข่าว 04/07/19
รูปภาพ
วีดีโอ
27/ก.พ./19
26/พ.ย./18
13/พ.ย./18
13/พ.ย./18
13/พ.ย./18
05/พ.ย./18
29/ต.ค./18
22/ต.ค./18
11/ต.ค./18
10/ต.ค./18
10/ส.ค./18
29/มิ.ย./18