ไตรคามวิทยา

รูปภาพของ supcho1507
โรงเรียนไตรคามวิทยาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่  11 กรกฏาคม  2558 โรงเรียนไตรคามวิทยาเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงที่โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supcho1507 - ไตรคามวิทยา
รูปภาพของ supcho1507
นักเรียนโรงเรียนไตรคามรับการตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2558   นักเรียนโรงเรียนไตรคามวิทยาได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่  เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2558  อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในขณะนี้
11/ส.ค./2558 - อ่าน [216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supcho1507 - ไตรคามวิทยา
วีดีโอ:::ไตรคามวิทยา
11/ส.ค./15
ไตรคามวิทยา
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2