โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย

รูปภาพของ Patcharana
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   จัดงานวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีกิจกรรมการแสดงมากมาย เช่น การแสดงบนเวที  การร้องเพลง  ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมต่างมีความซาบซึ้งใจ  
11/ส.ค./2558 - อ่าน [404] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Patcharana - โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5