เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
การแข่งขันเรือโรงเรียนบ้านอีโก่ม
20/พ.ย./2560 - อ่าน [24] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
               สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพ ตลอดจนศิลปะการแสดง  ในระหว่างวันที่ 16-17  พฤศจิกายน 2560                    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เป็นวันที่ 2 ของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน...
17/พ.ย./2560 - อ่าน [154] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
             สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 อย่างยิ่งใหญ่อลังการมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
16/พ.ย./2560 - อ่าน [189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดแข่งเรือพายพื้นบ้านลดความเครียดน้ำท่วม
           โรงเรียนบ้านอีโก่มพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจัดแข่งขันเรือพายพื้นบ้านหลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยใช้พื้นที่สนามข้างโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านอีโก่ม ตำบลเทิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด             เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์...
15/พ.ย./2560 - อ่าน [59] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5