เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
               สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพ ตลอดจนศิลปะการแสดง  ในระหว่างวันที่ 16-17  พฤศจิกายน 2560                    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เป็นวันที่ 2 ของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน...
17/พ.ย./2560 - อ่าน [102] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
             สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 อย่างยิ่งใหญ่อลังการมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
16/พ.ย./2560 - อ่าน [184] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดแข่งเรือพายพื้นบ้านลดความเครียดน้ำท่วม
           โรงเรียนบ้านอีโก่มพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจัดแข่งขันเรือพายพื้นบ้านหลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยใช้พื้นที่สนามข้างโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ณ โรงเรียนบ้านอีโก่ม ตำบลเทิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด             เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์...
15/พ.ย./2560 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่  ณ สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประเสิรฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต...
07/พ.ย./2560 - อ่าน [183] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
รายงานการขอซื้อแบบเฉพาะ
07/พ.ย./2560 - อ่าน [73] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2