เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
รวมพลังประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ดัวยหัวใจ”
                กิจกรรมรวมพลังประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. พลตรีปฎิกรณ์  เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ...
30/พ.ย./2560 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
30/พ.ย./2560 - อ่าน [30] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกลฯ ประธาน (Cluster 12) ประชุม ผอ.เขต ทั้ง 18 เขตพื้นที่
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ประธานเขตตรวจราชการที่  12...
30/พ.ย./2560 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
MOU “รวมพลังสร้างเด็กไตรมิตรวิทยา”
             โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จดบันทึกข้อตกลง “รวมพลังสร้างเด็กไตรมิตรวิทยา” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ใน 6 เรื่องหลัก ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด          เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ  พุทธลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
28/พ.ย./2560 - อ่าน [101] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
จังหวัดร้อยเป็นเจ้าภาพในการวิ่ง 31 ขา
             จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพแข่งขัน “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13” ระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 13” ระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด...
28/พ.ย./2560 - อ่าน [30] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
สภาอุตสาหรรมมอบจักรยานสำหรับเด็กยากไร้ในจังหวัดร้อยเอ็ด
                 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดโครงการ  50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด                  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ...
28/พ.ย./2560 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5