เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
แบบ ปปช.01,แบบ ปปช.07
08/ธ.ค./2560 - อ่าน [25] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
การอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ณ ห้องประดับดาว  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด             เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
06/ธ.ค./2560 - อ่าน [74] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560            เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2560  ดร.สกล  คามบุศย์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
06/ธ.ค./2560 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
        โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จัดแข่งขันกีฬาสี ภายในอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยใช้สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด        นายบัญชา...
01/ธ.ค./2560 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
รวมพลังประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ดัวยหัวใจ”
                กิจกรรมรวมพลังประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ณ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. พลตรีปฎิกรณ์  เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ...
30/พ.ย./2560 - อ่าน [34] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

159
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5