เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
เครือข่ายสีแก้วปอภารจัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างยิ่งใหญ่
             เครือข่ายสีแก้วปอภาร จัดแข่งขันกีฬาสี ภายในอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยใช้สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านอนุบาลร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2561  เวลา 08.30  น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของเครือข่ายสีแก้วปอภาร...
10/ม.ค./2561 - อ่าน [75] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ผอ.ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
           ดร.สกล  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งการพัฒนาผู้เรียน ที่โรงเรียนบึงงามพัฒนา อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็๋ด             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป ร้อยเอ็ดเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี...
10/ม.ค./2561 - อ่าน [64] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระราชทาน
            ดร.สกล  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคน ในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
10/ม.ค./2561 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ดร.สกล เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อรับทราบปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นประธานในการประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวน นักเรียน 40 คน ครู จำนวน4 คน ในโอกาสนี้ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมให้นโยบายกับผู้บริหารในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพใน 3 ด้านด้วยกัน...
10/ม.ค./2561 - อ่าน [41] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ถือฤกษ์ดีเปิดป้ายสำนักงาน ณ ที่ทำการใหม่  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด          วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่) ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เทิดพระเกียรติวีรชน...
25/ธ.ค./2560 - อ่าน [113] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
การประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 67
                 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 ธ.ค. ณ บึงสีฐาน ม.ขอนแก่น ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายณรงค์   แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.)  รศ.ดร.เกรียงไกร...
21/ธ.ค./2560 - อ่าน [81] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5