เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
เครือข่ายเมืองสาเกตจัดการเรียนการสอนแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
            เครือข่ายเมืองสาเกต จัดโครงการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามนโยบาย “ 50 วันมุ่งมั่น สานฝัน ก้าวสู่ TOP TEN O-NET , NT ระดับประเทศ” ณ โรงเรียนบ้านหนองยูง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
29/ม.ค./2561 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
อำเภอเชียงขวัญสอนเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
              ศปอ. เมืองเชียงขวัญและศปอ.พระธาตุเชียงขวัญ จัดโครงการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต             เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
29/ม.ค./2561 - อ่าน [32] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
โรงเรียนยุวเกษตรต้นแบบ
         การประชุมระดมความคิดสู่แนวปฏิบัติในการคัดเลือกโรงเรียนยุวเกษตรเกษตรต้นแบบ ตามแนวคิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการผลิตในภาคการเกษตรให้กลายเป็นเกษตรกรปราชญ์เปลือง อีกทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนรักในอาชีพเกษตรกรรมและมีเกษตรกรอายุน้อย   ณ  โรงเรียนบ้านเมืองทอง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด             เมื่อวันที่  24...
25/ม.ค./2561 - อ่าน [265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
กิจกรรมวันครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
18/ม.ค./2561 - อ่าน [44] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี 2561
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ ห้องประชุมพลาญชัย  (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1        เมื่อวันที่  17  มกราคม  2561 เวลา 09.30 น.  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ   ...
17/ม.ค./2561 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
วันครู ปี 61 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
         ศปอ.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดและสก.สค. จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. และ สช. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
17/ม.ค./2561 - อ่าน [71] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5