เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต
          สทศ. กำหนดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา           ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ในฐานะประธานศูนย์สอบออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทุกอำเภอพร้อมเร่งกำชับให้ปฏิบัติตามคู่การสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง (สทศ.)...
05/ก.พ./2561 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ประธาน Cluster 12 ประชุมผอ.อำนวยการเขต ทั้ง 18 เขต
         ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ประชุมหารือ ผอ.เขตพื้นที่ทั้ง 18 เขต เพื่อแนวทางร่วมกันพัฒนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จังหวัดขอนแก่น           เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
02/ก.พ./2561 - อ่าน [47] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมสอบโอเน็ต
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำคณะกรรมการประจำศูนย์สอบโอเน็ต ทุกศูนย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันศุกร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
02/ก.พ./2561 - อ่าน [38] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2561
30/ม.ค./2561 - อ่าน [27] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
เครือข่ายเมืองสาเกตจัดการเรียนการสอนแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
            เครือข่ายเมืองสาเกต จัดโครงการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามนโยบาย “ 50 วันมุ่งมั่น สานฝัน ก้าวสู่ TOP TEN O-NET , NT ระดับประเทศ” ณ โรงเรียนบ้านหนองยูง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อเวลา 13.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
29/ม.ค./2561 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

159
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5