เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
ผอ.เขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเครือ
         ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนบ้านยางเครือ   อำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
22/ก.พ./2561 - อ่าน [51] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ประชุมใหญ่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
           สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจันทรรีสอร์ท  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
21/ก.พ./2561 - อ่าน [43] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงยางสะแบง
          ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนดงยางสะแบง   อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
21/ก.พ./2561 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค
           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
20/ก.พ./2561 - อ่าน [39] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พิธีมอบโต๋ะเก้าอี้พระราชทาน
16/ก.พ./2561 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
        มรภ.บุรีรัมย์มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร สำหรับศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์           เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561  ดร. สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
16/ก.พ./2561 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พิธีมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน
              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน สำหรับนักเรียน...
14/ก.พ./2561 - อ่าน [34] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
การประชุมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จับมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการขับเคลื่อนและมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ผ่านประเมิน...
12/ก.พ./2561 - อ่าน [61] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

วีดีโอ:::เมืองร้อยเอ็ด
07/ก.ค./17
เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2