เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
ผอ.เขตฯ ออกเยี่ยมสนามสอบ
     สพฐ.จัดประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลาง มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ปีการศึกษา 2560  เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนทุกสังกัด      เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561 (ที่ผ่านมา) ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางในระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.2...
26/ก.พ./2561 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1            เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
23/ก.พ./2561 - อ่าน [71] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ผอ.เขตฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเครือ
         ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนบ้านยางเครือ   อำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
22/ก.พ./2561 - อ่าน [73] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ประชุมใหญ่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
           สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจันทรรีสอร์ท  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
21/ก.พ./2561 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงยางสะแบง
          ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนดงยางสะแบง   อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
21/ก.พ./2561 - อ่าน [44] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค
           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร เพื่อพบปะและมอบนโยบาย ณ โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ...
20/ก.พ./2561 - อ่าน [46] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พิธีมอบโต๋ะเก้าอี้พระราชทาน
16/ก.พ./2561 - อ่าน [24] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
ดร.สกล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
        มรภ.บุรีรัมย์มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร สำหรับศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์           เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561  ดร. สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
16/ก.พ./2561 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
พิธีมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน
              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน สำหรับนักเรียน...
14/ก.พ./2561 - อ่าน [36] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

วีดีโอ:::เมืองร้อยเอ็ด
07/ก.ค./17
เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5