เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn2
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เวลา 08.30 น. วันที่ 1  กรกฎาคม  2560  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด...
01/ก.ค./2560 - อ่าน [115] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
โครงการบัวแก้วสัญจร
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการบัวแก้วสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาคมอาเซียน และภารกิจด้านกงสุล             เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด...
30/มิ.ย./2560 - อ่าน [96] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
        เครือข่ายโรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  29  มิถุนายน  2560  นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
29/มิ.ย./2560 - อ่าน [45] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
              สพป.ร้อยเอ็ด เขต  1 จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาผลิตดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นาย สุภาพ  วงษามาตย์  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1...
29/มิ.ย./2560 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
เล่นตามรอยพระยุคลบาท
           โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์)  เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)  “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”           เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2560  ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งมีนายสุพรรณ  พรรณเกตุ...
27/มิ.ย./2560 - อ่าน [87] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด        เมือเวลา 9.00 น. ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยได้นำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   โดยมีนายสมาน แก้วคำไสย์...
27/มิ.ย./2560 - อ่าน [41] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
             จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560  ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี...
26/มิ.ย./2560 - อ่าน [58] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ ห้องเมืองทอง  โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด           นายสุภาพ  วงษามาตย์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติครูผู้สอนภาษาไทย...
23/มิ.ย./2560 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
          ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นครูวิทยากรในการสอนครูและนักเรียนผลิตดอกไม้จันทน์พระราชทาน  เป้าหมาย หนึ่งแสนดอก             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่  ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ดนายสมาน  แก้วคำไสย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
23/มิ.ย./2560 - อ่าน [37] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn2
ตัวแทนพระองค์มอบสิงของพระราชทานให้แก่โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด
        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน  สุขศรี เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด              เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน  สุขศรี ...
16/มิ.ย./2560 - อ่าน [82] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn2 - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5