เมืองร้อยเอ็ด

รูปภาพของ nuntaporn
ประกาศราคาก่อสร้างอาคารเรียน
06/ส.ค./2561 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
24/พ.ค./2561 - อ่าน [22] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nuntaporn
มอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณบัตร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับประเทศ ตามโครงการทดสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. สอบได้คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน  นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
27/เม.ย./2561 - อ่าน [51] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntaporn - เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

วีดีโอ:::เมืองร้อยเอ็ด
24/พ.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
24/เม.ย./18
เมืองร้อยเอ็ด
30/มี.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
30/มี.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
02/มี.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
16/ก.พ./18
เมืองร้อยเอ็ด
16/ก.พ./18
เมืองร้อยเอ็ด
30/ม.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
18/ม.ค./18
เมืองร้อยเอ็ด
25/ธ.ค./17
เมืองร้อยเอ็ด
30/พ.ย./17
เมืองร้อยเอ็ด
30/พ.ย./17
เมืองร้อยเอ็ด

หน้า

158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2