เมืองธวัชบุรี

รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่  20 มกราคม 2561 โรงเรียนเมืองธวัชบุรีจัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอธวัชบุรีและนายประเสริฐ  วรสาร รองผอ.สพป.รอ.1  เป็นประธานในพิธี
29/ม.ค./2561 - อ่าน [270] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย
เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
15/พ.ย./2560 - อ่าน [92] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนา 4 ภูมิภาค
วันที่ 25-26 กันยายน 2559 นายกฤตติยะ  อุทุมภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้เดินทางร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (เสวนา 4 ภูมิภาค) ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
26/ก.ย./2559 - อ่าน [170] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมโครงการวันเสาร์เข้าวัด
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองธวัชบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการวันเสาร์เข้าวัด ณ วัดกลางเก่า บ้านจอมพล หมู่ที่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
26/ก.ย./2559 - อ่าน [132] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี รับการนิเทศติดตามผลการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดมอนเทสซอริ
วันที่ 6 กันยายน 2559 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี รับการนิเทศติดตามผลการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ (Montessori)
07/ก.ย./2559 - อ่าน [156] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12- 14 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี  
15/ส.ค./2559 - อ่าน [134] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันเสาร์เข้าวัด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันเสาร์เข้าวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
15/ส.ค./2559 - อ่าน [132] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเมืองธวัชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี
15/ส.ค./2559 - อ่าน [164] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
15/ส.ค./2559 - อ่าน [105] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี
รูปภาพของ isaree
กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
วันที่ 8  สิงหาคม 2559 โรงเรียนเมืองธวัชบุรีจัดกิจกรรมวันอาเซียน
15/ส.ค./2559 - อ่าน [208] - ความคิดเห็น [0] - โดย: isaree - เมืองธวัชบุรี

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5