อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

รูปภาพของ Thanaphon
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายวีระชัย  ประมงมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอดุลวิหารกิจ ให้การต้อนรับนายสุเทพ  เกิดสมนึกผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านกระเทียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มาส่ง นางรสรินทร์  ศรีวิไล ข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ ด้วยความยินดียิ่ง
14/ส.ค./2558 - อ่าน [654] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Thanaphon - อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
159
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
1
2