สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
          ดร.สกล ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อเน้นย้ำเรื่องการเรียนการสอนและการจัดการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด           เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
14/ก.พ./2562 - อ่าน [62] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2
           มูลนิธิไทยรัฐ  ร่วมกับ สพฐ. ร่วมกันประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 ตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
14/ก.พ./2562 - อ่าน [49] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12/ก.พ./2562 - อ่าน [40] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมสอบโอเน็ต
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้น ป.6และม.3 ทุกสังกัด โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกสนามเพื่อความมั่นใจการสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์            เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ  พุทธลา ...
05/ก.พ./2562 - อ่าน [57] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การทดสอบ Pre –O-net เครือข่ายเมืองสีแก้วปอภาร
          เครือข่ายเมืองสีแก้วปอภาร จับมือร่วมทดสอบ Pre O-net นักเรียนชั้น ป.6  หวังผล คะแนนโอเน็ตพุ่ง 3% ตามเป้า  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบกว่า 112 คน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  28  มกราคม  2562  ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
29/ม.ค./2562 - อ่าน [50] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและครูให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนในยุดดิจิทัล  โยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนา ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    ...
29/ม.ค./2562 - อ่าน [37] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5