สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช              เมื่อเวลา 08.09 น.วันนี้ 25 เมษายน 2562  นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
25/เม.ย./2562 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย  ประจำปี 2562 เพื่อรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานและผู้อาวุโสในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ลานด้านหน้าสำนักงานและห้องประชุมสาเกตนคร เมื่อวันที่  10  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น.  ดร. สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1...
10/เม.ย./2562 - อ่าน [92] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล รดน้ำขอพรผู้ว่าฯในเทศกาลวันสงกรานต์
           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  9  เมษายน  2562  เวลา 15.30 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายประเสริฐ  วรสาร  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัด...
10/เม.ย./2562 - อ่าน [35] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนงทอผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่ 6  เมษายน  2562  เวลา 11.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนายพศพงษ์  พฤกษชาติ ...
09/เม.ย./2562 - อ่าน [42] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
            จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง            เมื่อเวลา 16.00 น. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562  ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษก  ณ พระอุโบสถ วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย...
09/เม.ย./2562 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้อำนวยสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั้ง 4 เขต พื้นที่การศึกษาจำนวนกว่า 800 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  4  เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป....
04/เม.ย./2562 - อ่าน [68] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
จำขึ้นใจ วันข้าราชการพลเรือน
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน  1  เมษายน รวมทั้งรณรงค์สำนักงานสีเขียวและร่วมแสดงปฏิญญาเขตเขตสุจริตและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมสาเกตนคร            เมื่อวันที  1  เมษายน  2562  นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด...
01/เม.ย./2562 - อ่าน [57] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้มประชุม 2 เรื่องควบเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับครู
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดยผนวกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากับการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2562  ดร.สกล  คามบุศย์...
20/มี.ค./2562 - อ่าน [55] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
เปิดอาคาร 98 ปี และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
        โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ได้ทำพิธีเปิดใช้อาคาร 98 ปี และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ อาคาร 98 ปี...
20/มี.ค./2562 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5