สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน  2562  ณ  ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2562  นายสุชาติ  พุทธลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายทศพล ...
04/มิ.ย./2562 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน ITA
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและบุคลากรในสังกัดเพื่อรอรับการประเมิน IIT และ EIT  ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
23/พ.ค./2562 - อ่าน [96] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
                จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด                 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ,นายสุชาติ  พุทธลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด...
21/พ.ค./2562 - อ่าน [52] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมผู้บริหารก่อนเปิดภาคเรียน
        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด        เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
08/พ.ค./2562 - อ่าน [149] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีครูเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร           เมื่อวันที่  29  เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม...
01/พ.ค./2562 - อ่าน [68] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5