สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
02/ก.ค./2562 - อ่าน [292] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา
             โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561-2562     ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2562  เวลา 06.30 น.  นายสุชาติ  พุทธลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) นายทศพล ...
23/มิ.ย./2562 - อ่าน [44] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
มข.ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อ นศ.คุ้นชินกับการเรียนการสอน
           นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก มข.  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน เข้าฝึกประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562    รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : Leson study & Open Approach           เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2562 ที่ผ่านมา นายนิกร  พรรณขาม ...
21/มิ.ย./2562 - อ่าน [64] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5