สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
คณะกรรมการติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
           สพฐ.ติดตาม  โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ที่สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษา  2 โรงเรียนเข้ารับตรวจเยี่ยม           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ (ที่ผ่านมา) นายกวี  เพ็งศรี ,นางนัจรีพร  ทุมสงคราม,นางอังคณา  สุขเสวี  คณะกรรมการติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
24/ก.พ./2559 - อ่าน [401] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ supervisor
การเปิดชั้นเรียน Open Class ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study& Open Approach)
                โรงเรียนบ้านมะอึ  ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson study & Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ...
13/ก.พ./2559 - อ่าน [1,496] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ supervisor
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson study & Open Approach) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ด้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และคัดเลือก โรงเรียนบ้านมะอึ...
07/ก.พ./2559 - อ่าน [503] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูผู้มีอุดมการณ์”
        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 .ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายบริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ.เพื่อเข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”  ณ  ห้องประชุมพลาญชัย  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1         นายชยันต์  สิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)...
18/ม.ค./2559 - อ่าน [551] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (e-GP)
               กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)   ณ  ห้องประชุมสาเกตนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1                      วันที่  18  มกราคม 2559 นางสุนันทา  โคสาแสง...
18/ม.ค./2559 - อ่าน [574] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
วันครู 2559
           สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  จัดงานวันครู ในวันเสาร์ที่  16  มกราคม  2559  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  16  มกราคม  ที่ผ่านมา นายอนุสรณ์  แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดงานวันครูประจำ  2559...
18/ม.ค./2559 - อ่าน [381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติ
รายชื่่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติ
15/ม.ค./2559 - อ่าน [556] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรม AMSS++
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ของสพฐ. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร           จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในทุกแห่งใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ตั้งแต่วันที่  1...
13/ม.ค./2559 - อ่าน [1,002] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด 1 รับการประเมิน “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าประเมิน สพป.ร้อยเอ็โ เขต 1 ตามโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” ในระหว่างวันที่  11-12  มกราคม  2559       ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 รองผู้อำนวยการ...
11/ม.ค./2559 - อ่าน [492] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ supervisor
VTR งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน(สุรินทร์) 2558 ร้อยเอ็ด เขต 1
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรร­มนักเรียน ระดับภาคอีสาน (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ 65 ปี 2558 ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา­ร้อยเอ็ด เขต 1 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  1. ผลการจัดลำดับ เป็นลำดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรายการดังนี้  ( ร้อยเอ็ดเขต 2 ลำดับที่ 24 ร้อยเอ็ด เขต 3 ลำดับที่ 53) 1.1 ชนะเลิศ. 4 รายการ...
07/ม.ค./2559 - อ่าน [554] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supervisor - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5