สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
สงกรานต์ชื่นบาน สืบสานประเพณีไทย
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2559  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้อาวุโส  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี  2559   ...
13/เม.ย./2559 - อ่าน [355] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่  12  เมษายน 2559  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนัดแรก ณ ห้องประชุมพลาญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1         จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง ...
13/เม.ย./2559 - อ่าน [1,554] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมรับนโยบาย
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมรองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการกกลุ่ม,ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ เพื่อรับนโยบาย  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่ 28 มี.ค 59  ดร.อธิปปรัชญ์  ภักควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2559...
28/มี.ค./2559 - อ่าน [550] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศสอบราคา
โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศสอบราคา
16/มี.ค./2559 - อ่าน [427] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีมอบรถจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จัดพิธีมอบรถจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  จำนวน  152  คน          วันนี้ (25 กุมภาพันธ์  2559)  เวลา 14.00 น....
25/ก.พ./2559 - อ่าน [329] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5