สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
              สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จัดกิจกรรมตามโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life  Saving) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง จัดขึ้นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก ที่ว่ายน้ำไม่เป็นและสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นจากการจมน้ำได้    ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง  จังหวัดร้อยเอ็ด           นายประเสริฐ  วรสาร ...
30/พ.ค./2559 - อ่าน [398] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
                 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด   โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วไปเทศกว่า 300 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด             ...
25/พ.ค./2559 - อ่าน [448] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
เตรียมตัวก่อนเกษียณ
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
24/พ.ค./2559 - อ่าน [277] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
อบรมขยายผลโรงเรียนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จุดประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ...
24/พ.ค./2559 - อ่าน [299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพรเกียรติ 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    เวลา 14.00 – 16.00 น.           เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุม ผ่านระบบ VDO...
13/พ.ค./2559 - อ่าน [442] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดประชุมข้าราชการครู ตามนโยบาย "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"  โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO conference ในวันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. โดยจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการประชุมครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด...
12/พ.ค./2559 - อ่าน [817] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ piyapat
ปิดประกาศสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. เกิน 3 งวด
ปิดประกาศสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. เกิน 3 งวด
26/เม.ย./2559 - อ่าน [548] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyapat - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5