สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
พิธีปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้ง
        รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประดับเพชร  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
18/ก.ค./2562 - อ่าน [27] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
08/ก.ค./2562 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2562
08/ก.ค./2562 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
หน่วยพัฒนาที่ 5 ร้อยเอ็ดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งกว่า 400 คน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นาย สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
08/ก.ค./2562 - อ่าน [122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562 - อ่าน [92] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
รายชื่อการอบรมข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง(แบ่งเป็นกลุ่ม)
รายชื่อการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผอ.รร.แบ่งตามกลุ่ม
04/ก.ค./2562 - อ่าน [157] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
04/ก.ค./2562 - อ่าน [11] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5