สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
“คืนความสุข สู่ลูก สพฐ” สร้างบ้าน 89 หลังเฉลิมพรเกียรติ
              สพฐ. กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 11 บ้านเหล่า ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด            ดร. อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด...
08/ส.ค./2559 - อ่าน [253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
08/ส.ค./2559 - อ่าน [178] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
“พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหาประชามติ”
          จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหา ประชามติ” ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่  27  กรกฎาคม  2559   นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด...
27/ก.ค./2559 - อ่าน [289] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับผิดชอบระบบเข้ารับการอบรม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด           นายนพรัตน์  ผือโย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1(รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)...
14/ก.ค./2559 - อ่าน [239] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประชุมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด            เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559  นางสุนันทา  โคสาแสง  (รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
08/ก.ค./2559 - อ่าน [285] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
มูลนิธิพูนพลังมอบทุนการศึกษา
           มูลนิธิพูนพลัง  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้ารับทุน จำนวน  33  คน  จากผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิพูนพลัง  ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1            ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีผลการเรียนดี...
08/ก.ค./2559 - อ่าน [228] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล
            การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล  ณ ห้องเมืองทอง  โรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่  1  กรกฎาคม  2559  ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1)  เป็นประธานการประชุมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล...
01/ก.ค./2559 - อ่าน [307] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
           คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้วันที่  1  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการจัดงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 6  หน้าบึงพลาญชัย           วันที่  1  กรกฎาคม  2559  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
01/ก.ค./2559 - อ่าน [243] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5