สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ทำพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ
          คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ทำพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำโดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่  ณ ห้องเกียรติยศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1          วันที่ 28  กันยายน  2561 เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [87] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านเมืองน้อย
           โรงเรียนบ้านเมืองน้อยทำพิธีเปิดป้ายหน้าโรงเรียน ด้วยทุนก่อสร้างจากเงินบริจาคและผ้าป่าของศิษย์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียนบ้านเมืองน้อยมูลค่ากว่า 300,000  บาท ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่ 28  กันยายน  2561  เวลา 08.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [223] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
โรงเรียนต้นแบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ
จ.ร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลและเงินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ) แก่โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วันนี้ (25 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนกันยายน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ) พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [57] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเคารพบูชาบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 192 คน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสาเกตฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  24  กันยายน  2561 ดร.สกล  คามบุศย์ ...
25/ก.ย./2561 - อ่าน [123] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning to be the 1 st Roi Et Model  ในระหว่างวันที่ 19-20  กันยายน  2561  ณ   ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
20/ก.ย./2561 - อ่าน [47] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฎิบัติในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารในการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมกว่า 300  คน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร         เมื่อวันที่  7  กันยายน  2561  เวลา...
11/ก.ย./2561 - อ่าน [96] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (NT)
         สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนชั้น ป.3 ทุกคน จากโรงเรียนในทุกสังกัดโดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล โดยมีครูวิชาการและครูทะเบียนวัดผลของเครือข่ายกว่า 90 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้           เมื่อวันที่  6  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล...
11/ก.ย./2561 - อ่าน [38] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมครู
           หน่วยการอบรมครูแบบครบวงจร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดการอบรมครูแบบครบวงจรหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลอง  ณ ห้องภูพาน  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น           เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 (ที่ผ่านมา)  ดร.สกล  คามบุศย์...
11/ก.ย./2561 - อ่าน [24] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การสรรหาและคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ”
           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สนองรับนโยบายของ สพฐ. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งต่อระดับ สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อครูและสังคมต่อไป           เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
11/ก.ย./2561 - อ่าน [66] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5