สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถาน วัดป่าหนองหญ้าม้า ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2561  ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นประทอดในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถาน ที่ วัดป่าหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1...
29/ต.ค./2561 - อ่าน [63] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล นำบุคลากรในสังกัดทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิหลวงปู่สุข ยโสธโร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต)
         เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2561 เวลา 07.30น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดได้กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิหลวงปู่สุข ยโสธโร และพระเทพปริยัติเวที (โกสิทธิ์ สุจิตโต) ณ วัดบูรพา  บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด...
25/ต.ค./2561 - อ่าน [78] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีน้อมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          ดร.สกล  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีน้อมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2561  เวลา 06.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ...
25/ต.ค./2561 - อ่าน [28] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          ดร.สกล  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2561  เวลา 06.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ...
16/ต.ค./2561 - อ่าน [29] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล รับโล่รางวัลในฐานะภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กฎบัตรออตตาวา”รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Public Sector  Excellence Awards : PSE Awards)  ประจำปี 2561       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสกล  คามบุศย์...
12/ต.ค./2561 - อ่าน [104] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาประคองชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด        เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
08/ต.ค./2561 - อ่าน [595] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5