สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
06/ส.ค./2562 - อ่าน [22] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2562 (ที่ผ่านมา)  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
01/ส.ค./2562 - อ่าน [40] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
กองทุน ฉก.ชน.ฉก.คศ.มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน
กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉก.ชน.ฉก.คศ) ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในสังกัด จำนวน 3 ราย              เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นางเบญจพร  สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุนันทา  อนันทวรรณ...
31/ก.ค./2562 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน             วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุชาติ  พุทธลา...
31/ก.ค./2562 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
26/ก.ค./2562 - อ่าน [20] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุม เขตตรวจราชการที่ 12
          การประชุมหารือข้อราชการของ cluster 12 โดยมี ผอ.เขต  ทั้ง 18 เขตเข้าร่วมประชุมโดยในครั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพ           เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธู (ร้อยแก่นสารสินธุ์)...
18/ก.ค./2562 - อ่าน [42] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

วีดีโอ:::สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/พ.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
09/ก.ย./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
08/มี.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
07/ม.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/ธ.ค./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
24/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
06/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
03/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5