สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          ดร.สกล  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณลานสาเกตนคร  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด         เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2561  เวลา 06.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์ ...
16/ต.ค./2561 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล รับโล่รางวัลในฐานะภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กฎบัตรออตตาวา”รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Public Sector  Excellence Awards : PSE Awards)  ประจำปี 2561       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสกล  คามบุศย์...
12/ต.ค./2561 - อ่าน [16] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะใน 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ วิชาชีพและวิชาประคองชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด        เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
08/ต.ค./2561 - อ่าน [367] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ทำพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ
          คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ทำพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำโดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่  ณ ห้องเกียรติยศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1          วันที่ 28  กันยายน  2561 เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [79] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านเมืองน้อย
           โรงเรียนบ้านเมืองน้อยทำพิธีเปิดป้ายหน้าโรงเรียน ด้วยทุนก่อสร้างจากเงินบริจาคและผ้าป่าของศิษย์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียนบ้านเมืองน้อยมูลค่ากว่า 300,000  บาท ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่ 28  กันยายน  2561  เวลา 08.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [218] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
โรงเรียนต้นแบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ
จ.ร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลและเงินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ) แก่โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน วันนี้ (25 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนกันยายน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ) พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท...
28/ก.ย./2561 - อ่าน [48] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเคารพบูชาบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 192 คน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมสาเกตฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร  จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่  24  กันยายน  2561 ดร.สกล  คามบุศย์ ...
25/ก.ย./2561 - อ่าน [109] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

วีดีโอ:::สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
22/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
11/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/ส.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
29/มิ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/พ.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
09/ก.ย./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
08/มี.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
07/ม.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/ธ.ค./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
24/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
06/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
03/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2