สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการศึกษา
           คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ เข้านิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1           เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
22/ส.ค./2562 - อ่าน [6] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
วันแม่แห่งชาติ
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก           เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
13/ส.ค./2562 - อ่าน [19] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11
   จังหวัดร้อยเอ็ด….เปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 ชูโอกาสที่เท่าเทียม พร้อมเสวนาวิชาการ กิจกรรมบันเทิงเพียบตลอดสามวัน 7 – 10 สิงหาคม นี้                วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประดับฟ้า  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน...
08/ส.ค./2562 - อ่าน [30] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การจัดงานชุมนมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยมีกองลูกเสือสำรองจากทั้ง 3 เขตพื้นที่ เข้าร่วมชุมนุมกว่า 1,000 คน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  2562  08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์...
06/ส.ค./2562 - อ่าน [22] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
06/ส.ค./2562 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่
          สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2562 (ที่ผ่านมา)  ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
01/ส.ค./2562 - อ่าน [37] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
กองทุน ฉก.ชน.ฉก.คศ.มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน
กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉก.ชน.ฉก.คศ) ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในสังกัด จำนวน 3 ราย              เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นางเบญจพร  สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุนันทา  อนันทวรรณ...
31/ก.ค./2562 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

วีดีโอ:::สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
27/ก.พ./19
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
26/พ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
13/พ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
13/พ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
13/พ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
05/พ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
29/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
22/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
11/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/ต.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/ส.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
29/มิ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5