สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รูปภาพของ admin
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
           คณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 เข้าตรวจประเมิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1            วันที่  15  สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรคณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)...
15/ส.ค./2561 - อ่าน [19] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมขยายผลตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
          โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งเป้าหมายให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำได้ขยายผลต่อในระดับโรงเรียน เครือข่าย และสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป           เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
15/ส.ค./2561 - อ่าน [10] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สมัครสอบแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สมัครสอบแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด
15/ส.ค./2561 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
           จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด           วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
12/ส.ค./2561 - อ่าน [28] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
ดร.สกล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง
           ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2561 เวลา 11.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจคณะครู...
08/ส.ค./2561 - อ่าน [31] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
โรงเรียนชาวนา
                  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ สืบสานประเพณีวิถีชาวนาไทย ปลูกฝังความเป็นลูกหลานเกษตรกรให้กับนักเรียน                 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรม ลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนชาวนา...
08/ส.ค./2561 - อ่าน [24] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การอบรมครูแบบครบวงจร
          หน่วยการอบรมครูแบบครบวงจร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดการอบรมครูแบบครบวงจรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชาร์ลองบูทรีค  โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์           เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 (ที่ผ่านมา)  ดร.สกล  คามบุศย์ ...
07/ส.ค./2561 - อ่าน [17] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66  พรรษา 28 กรกฎาคม  2561  ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม  2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด             ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1...
07/ส.ค./2561 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปภาพของ admin
การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
            การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติดเพื่อเพิ่มจำนวนลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและได้ลูกเสือที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการอบรมจากเครือข่าย ละ 5 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน  ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม           ดร.สกล  คามบุศย์ ...
06/ส.ค./2561 - อ่าน [8] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หน้า

วีดีโอ:::สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/ส.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
29/มิ.ย./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
10/พ.ค./18
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
09/ก.ย./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
08/มี.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
07/ม.ค./16
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/ธ.ค./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
24/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
15/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
06/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
03/พ.ย./15
สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2