ลิ้นฟ้าวิทยาคาร

รูปภาพของ Pringolf
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิ้นฟ้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Pringolf - ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
วีดีโอ:::ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
11/ส.ค./15
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5