พรหมยานุสรณ์

รูปภาพของ karaoke77
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
         โรงเรียนพรหมยานุสรณ์จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในเดือน สิงหาคม 2558  จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงกบ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีอาชีพติดตัว สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “ ปีการศึกษา...
10/ส.ค./2558 - อ่าน [627] - ความคิดเห็น [0] - โดย: karaoke77 - พรหมยานุสรณ์
วีดีโอ:::พรหมยานุสรณ์
10/ส.ค./15
พรหมยานุสรณ์
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5