บ้านไก่ป่า

รูปภาพของ pichetkh
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนศีล5
โรงเรียนบ้านไก่ป่า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ร่วมใจกันสวมใส่ชุดขาวทั้งโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนศีล 5 และการทำกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาเพื่อขัดเกราจิตใจนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและการครองตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งกายใจ  เป็นก้าวแรก..แต่เป็นก้าวที่สำคัญของชาวไก่ป่าทุกๆท่าน ที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้เป็นคนดีคนเก่งในอนาคตต่อไป..
21/ส.ค./2558 - อ่าน [461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านไก่ป่า
รูปภาพของ pichetkh
เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อจันทร์ที่ 11 สิงหาคม  2558  คณะครูโรงเรียนบ้านไก่ป่า  จำนวน 4 ท่าน  ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรถทัวส์ปรับอากาศ 2 ชั้น จัดโดยศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ(Student Support Service : SSS) ประจำอำเภอธวัชบุรี  ดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์    
20/ส.ค./2558 - อ่าน [299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านไก่ป่า
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5