บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

รูปภาพของ took
งานไหว้ครู รร.บ้านแจ้งฯ อ.จังหาร
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายประจักร ปวงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ที่โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า อำเภอจังหาร ซึ่งโรงเรียนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักที่มีต่อครู และพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนและความรู้ที่ครูจะถ่ายทอดให้ในปีการศึกษา 2558
11/ส.ค./2558 - อ่าน [438] - ความคิดเห็น [0] - โดย: took - บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
วีดีโอ:::บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
11/ส.ค./15
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2