บ้านแคนสามัคคี

รูปภาพของ suriyanpor
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี นางสาวเยาวมาลย์  อาวรณ์  ได้กล่าวเปิดประชุม ชื่นชม และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562 ...
13/พ.ค./2562 - อ่าน [57] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านแคนสามัคคี
รูปภาพของ suriyanpor
การสาธิตการเลือกตั้ง และรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านแคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีได้จัดกิจกรรมการสาธิตการเลือกตั้งให้กับนักเรียน โดยการนำของท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องในเขตพื้นที่บริการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
19/มี.ค./2562 - อ่าน [23] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านแคนสามัคคี
รูปภาพของ suriyanpor
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีได้จัดประกอบพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยประธานในพิธี นางสาวเยาวมาลย์  อาวรณ์  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/พ.ย./2561 - อ่าน [67] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านแคนสามัคคี
รูปภาพของ santiratjo
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2558  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี  ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด  ซึ่งได้รับควาร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
13/ส.ค./2558 - อ่าน [568] - ความคิดเห็น [0] - โดย: santiratjo - บ้านแคนสามัคคี
รูปภาพของ santiratjo
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีจัดงานวันแม่แห่ชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที  11  สิงหาคม  2558  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี  ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อเป็นการถวายพระพรและยกย่องเทิดทูนพระคุณแม่  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางสาวพรหมมา  เพ็งวิภาส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  มีนายธีรัช  คำยิ่ง  เป็นประธานการจัดงาน โดยได้รับความร่วมจากคณะครธ บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ...
13/ส.ค./2558 - อ่าน [555] - ความคิดเห็น [0] - โดย: santiratjo - บ้านแคนสามัคคี
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5