บ้านแคน

รูปภาพของ Niratchaya
โรงเรียนบ้านแคนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2557 โรงเรียนบ้านแคน ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของ ผอ.สถิต  สัตนาโค พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแคน ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
11/ส.ค./2558 - อ่าน [375] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Niratchaya - บ้านแคน
วีดีโอ:::บ้านแคน
11/ส.ค./15
บ้านแคน
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5