บ้านแคน

รูปภาพของ Niratchaya
โรงเรียนบ้านแคนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2557 โรงเรียนบ้านแคน ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของ ผอ.สถิต  สัตนาโค พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแคน ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
11/ส.ค./2558 - อ่าน [366] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Niratchaya - บ้านแคน
วีดีโอ:::บ้านแคน
11/ส.ค./15
บ้านแคน
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2