บ้านเหล่ากุด

รูปภาพของ thanyaporn
กิจกรรมจัดงานในวันอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากุด วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ทาง ศปอ. ศรีสมเด็จได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน  ประจำปี ๒๕๕๘    ณ  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งทั้งหมด ๒๒ โรงเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน  การจัดกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการวันอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน  การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัด ศปอ.ศรีสมเด็จ เป็นอย่างดี
11/ส.ค./2558 - อ่าน [294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thanyaporn - บ้านเหล่ากุด
วีดีโอ:::บ้านเหล่ากุด
11/ส.ค./15
บ้านเหล่ากุด
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5