บ้านเมืองน้อย

รูปภาพของ jiradeth
ร.ร.บ้านเมืองน้อย จัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอธวัชบุรี จัดกิจกรรมวันอาเซียน  ณ  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557 โดย ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 1 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด  เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน พร้อมนี้ รอง ผอ.สพป.รอ.1 ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆที่ ร.ร.บ้านเมืองน้อย ร่วมกับ ศปอ.ธวัชบุรี ได้จัดขึ้น
11/ส.ค./2558 - อ่าน [507] - ความคิดเห็น [0] - โดย: jiradeth - บ้านเมืองน้อย
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5