บ้านเขวาทุ่ง

รูปภาพของ Autchara
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบทุนการศึกษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ­กิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อบุพการี โดยนายศุรักษ์ ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Autchara - บ้านเขวาทุ่ง
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2