บ้านอุ่มเม้า

รูปภาพของ pichetkh
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559  ผอ.นราวุฒิ  สุทธิปัญโญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม้า  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ขับเคลื่อนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยโครงงานทำน้ำยาล้างจาน  และน้ำยาถูพื้น  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  บรรยายกาศเต็มไปด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนรู้แบบมีส่วนร่วมของทุกๆคน  
17/ส.ค./2559 - อ่าน [183] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านอุ่มเม้า
รูปภาพของ pichetkh
การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นรูปธรรม
นายนราวุฒิ  สุทธิปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม้า  ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นไปด้วยความร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวประสานหลักและขับเคลื่อนกับพร้อมๆกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เทศบาลตำบลอุ่มเม้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม้า  และชุมชน  งานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีนักเรียนก็มีรอยยิ้มมีความสุขกับการทำกิจกรรม  ...
07/ก.ค./2559 - อ่าน [140] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านอุ่มเม้า
รูปภาพของ pichetkh
การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นรูปธรรม
นายนราวุฒิ สุทธิปัญโญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม้า  อำเภอธวัชบุรี  ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้เป็นรูปธรรม  โดยการประชุมคณะกรรมการนักเรียนและการให้คณะกรรมการนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อวางแผนงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกัน ระหว่างโรงเรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น...
06/ก.ค./2559 - อ่าน [148] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านอุ่มเม้า
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5