บ้านห้วยสนุกสะพานทอง

รูปภาพของ piyapat
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  นายคำพอง  อุดมโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เป็นประธานในพิธีจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "แม่ตัวอย่าง" ประจำปี 2558
11/ส.ค./2558 - อ่าน [297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyapat - บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
วีดีโอ:::บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
11/ส.ค./15
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5