บ้านหัวโนน

รูปภาพของ burn
โรงเรียนบ้านหัวโนนร่วมโครงการ "รวมพลชุมชนธวัชบุรีร่วมใจออกกำลลังกาย"
โรงเรียนบ้านหัวโนน  นำโดยท่าน ผอ.นราลักษณ์  วงค์วันดี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  ตามโครงการ "รวมพลชุมชนธวัชบุรีร่วมใจออกกำลลังกาย"  ซึ่งงจัดขึ้นโดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธวัชบุรี  ร่วมกับ  อสม.ตำบลธวัชบุรี  และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลธวัชบุรี  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนน
14/ส.ค./2558 - อ่าน [335] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านหัวโนน
รูปภาพของ burn
โรงเรียนบ้านหัวโนนร่วมโครงการ "รวมพลชุมชนธวัชบุรีร่วมใจออกกำลลังกาย"
ท่าน  ผอ.นราลักษณ์  วงค์วันดี  พร้อมคณะครูและนักเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกกรรมการออกกำลังกาย  ตามโครงการ "รวมพลชุมชนธวัชบุรีร่วมใจออกกำลลังกาย"  ซึงจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธวัชบุรี  ร่วมกับ อสม.ตำบลธวัชบุรี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในตำบลธวัชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม  2558  ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนน
14/ส.ค./2558 - อ่าน [283] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านหัวโนน
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5